KHL-EKO, a.s. provádí:

Lesnickou a zemědělskou rekultivaci

na výsypkách a odvalech bývalých povrchových dolů, skládkách a odkalištích vzniklých provozem elektráren a tepláren a to v rozsahu:

  • zakládání a následné pěstební péče v lesních porostech
  • agrotechnické práce při přípravě půdy
  • setí, ošetřování a sklizeň zemědělských plodin

Technickou rekultivaci

a přípravné práce pro stavby:

  • zemní práce a terénní úpravy
  • odvodnění
  • výstavby polních a lesních obslužných cest

Sadové úpravy,

ozelenění měst, obcí, průmyslových areálů, zakládání a údržba zahrad a parků

Vegetační úpravy liniových staveb

(dálnice, železnice, elektrovody, plynovody apod.)

Kompletní péče o dřeviny, řez stromů, rizikové kácení

Zakládání travnatých ploch,

včetně hydroosevu

Celoroční údržby zeleně

Pěstební práce v lesích

(příprava půdy, zalesňování, ochrana mladých kultur, prostřihávky, prořezávky, probírky)

Návrhy a projekty sadových úprav, konzultace

Dodávky sadebního materiálu,

včetně sazenic lesních a okrasných dřevin